ES struktūrfondu uzraudzības komiteja Eiropas Komisijas / Finanšu un nozaru ministriju pārstāvju apmeklējums SF projektu īstenošanas vietās. 2005.gada 30.novembris darba kārtība

05.04.2014 14:54

1. 13:30 – 14:15 ESF projekta piemērs (Subsidētās darba vietas)Daugavpils tipogrāfija (Ģimnāzijas iela 4)Projekta mērķi ir veicināt personu ar garīga rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, paaugstināt sociālās atstumtības riska grupas – invalīdu konkurētspēju darba tirgū un veicināt aktīvās nodarbinātības pasākumu ieviešanu.Projekts tiek īstenots Daugavpils pilsētā no 2005. gada 01.septembra līdz 2006. gada 31.decembrim, tā realizācijā sadarbojas: Daugavpils pilsētas dome, sabiedriskā organizācija ”Bērnu palīdzības centrs “Cerība””, NVA Daugapils filiāle un Daugavpils pilsētas komercsabiedrības: SIA “Daugavpils drukerai” un SIA DDzKSU.Projekta mērķauditorija ir invalīdi ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta īstenošanas gaitā tiek izveidotas 12 subsidētās darba vietas uzņēmumos "Daugavpils drukerai" un DDzKSU, kur invalīdi tiks nodarbināti 12 mēnešus; tiks sniegtas psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas invalīdam. Projekta rezultātā invalīdi tiks sagatavoti darbam uzņēmumos, kas veicinās viņu integrāciju sabiedrībā un palīdzēs uzsākt ekonomiski neatkarīgu dzīvi. Projekta gaitā tiks izdota rokasgrāmata darba ņēmējam, kas būs nozīmīgs ieguldījums turpmākai invalīdu integrācijai darba tirgū.
2. 14:30 – 15:30 ERAF projekta piemērs I (Investīcijas privātajā infrastruktūrā)„Zīglera mašīnbūves” fabrika (Spaļu iela 3)“Zīglera mašīnbūve” ir viens no lielākajiem Daugavpils uzņēmumiem, kas īsteno 2 projektus, tai skaitā aktivitātē, kas paredzēta atbalstam inovācijām. Ar ES finansiālo atbalstu tiks paplašināti ražošanas apjomi, kā arī uzlabota darba vide.
3. 16:00 – 17:45 ERAF projekta piemērs II (Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana)Daugavpils reģionālā slimnīca (Vasarnīcu iela 20)Daugavpils reģionālajā slimnīcā tiek īstenots projekts “Neatliekamās palīdzības pieejamības nodrošināšana Daugavpils reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļā”, kura kopējās izmaksas ir 0.6 miljoni latu, no tiem ERAF līdzfinansējums – 0.48 miljoni latu. Par šiem līdzekļiem izbūvēts uzņemšanas punkts, renovētas uzņemšanas un reanimācijas nodaļas.

Автор: Daugavpils

Автор: Irish
Добавлено: 16.04.2017 08:43
0

Unelarlaelpd accuracy, unequivocal clarity, and undeniable importance! http://hcgcumdfav.com [url=http://tvjwiukku.com]tvjwiukku[/url] [link=http://klnhwthsxe.com]klnhwthsxe[/link]

Автор: Unity
Добавлено: 15.04.2017 16:48
0

It's like you're on a miossin to save me time and money!

Автор: Dernell
Добавлено: 14.04.2017 23:06
0

You've got to be kidding me-it's so trprtaanensly clear now! http://wkfhhuuyajq.com [url=http://fdonued.com]fdonued[/url] [link=http://oujlly.com]oujlly[/link]

Автор: Carly
Добавлено: 13.04.2017 23:43
0

Such an imprvssiee answer! You've beaten us all with that!

Автор: Marsue
Добавлено: 01.03.2017 05:22
0

If you're looking to buy these arcitles make it way easier.

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha